Aanvullend

 

Toelichting

Zowel zorgverleners als cliënten kunnen bestanden toevoegen die ze een aanwinst vinden. Het gaat om zelfgemaakt of bewerkt materiaal. Let op dat we géén materiaal plaatsen waarop copy-right rust (waarvoor betaald moe(s)t worden). Wanneer u documenten toevoegt die door anderen gemaakt zijn vragen we u vooraf goedkeuring te vragen, wanneer u dit niet al eerder heeft gekregen.

We zijn terughoudend in het plaatsen van artikelen e.d. Deze zijn op andere manieren te verkrijgen en vaak auteursrechtelijk beschermd.

 

Versiebeheer

In het kader van een zorgvuldige bronvermelding neemt u in uw document op:

eigenaar bron: naam instelling originele bestand

versienummer: getal.nummer

waarbij getal 1 staat voor bronbestand, 2 voor een bewerking daarvan

achter de punt staat uw versienummer van uw document

 

voorbeeld:

eigenaar bron: GGZ Veenendaal

versienummer: 3.4

betekent dat u een door GGZ Veenendaal gemaakt bestand, wat iemand anders bewerkt heeft (werd 2), door uw bewerking dus 3 wordt en dit is uw eigen 4e versie

 

 

Verwerking

De bestanden die u heeft verzonden worden gescreend op bruikbaarheid en layout. Anders gezegd: het moet iets toevoegen en leesbaar zijn. Als het beter of mooier zou moeten kan dit door anderen worden bewerkt. Na screening wordt het document op de juiste plek geplaatst op deze website.

Het is prettig wanneer u gemakkelijk bewerkbare documenten aanlevert. Hoewel PDF bestanden voor de meeste mensen leesbaar zijn, verdient een DOC of DOCX (of vergelijkbaar) de voorkeur.