OpenGGZ Academie

Hoe werkt het?

Professionals, maar ook ervaringsdeskundigen, kunnen op dit deel van de website hun kwaliteiten en deskundigheid aanbieden. Anderen, instellingen of organisaties, kunnen contact opnemen met deze aanbieders via deze website. De aanbieders en OpenGGZ vragen geen vergoeding. Wel is het verzoek de door de aanbieder gemaakte kosten (reiskosten, eventuele kosten voor de materialen die gebruikt worden) te vergoeden wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken. De aanbieder berekent géén andere kosten door en werkt dus ‘gratis’. Idee daarachter is dat de aanbieder en de instelling waaraan deze persoon verbonden is, op een ander moment gebruik kan maken van de diensten van een andere professional of ervaringsdeskundige. Geven en nemen.

 

Maar.. voor wat hoort wat!

Wanneer u gebruik wenst te maken van een dienst van een collega verwachten wij van u dat u hier een tegenprestatie tegenover stelt. Uzelf, of uw organisatie biedt iets aan via OpenGGZ voor onze collega’s. Dit moet, als ‘tegenprestatie’ ook terugkomen in uw verzoek. Op deze manier houden we elkaar actief betrokken en bouwen we een netwerk van deelnemers op, die ook bijdragen.

 

Congressen

conference

 

Binnen de gezondheidszorg is een grote kostenpost ontstaan in congressen, bijscholingen en het verzamelen van punten om registraties te behouden. Professionals die ingehuurd worden door dure bureaus om aan hun collega’s te vertellen wat ze weten. Deze professionals of de organisaties waar ze werken betalen veel geld hier voor. OpenGGZ wil op termijn ‘gratis’ congressen en bijscholingen gaan organiseren, waarbij voldaan wordt aan alle eisen van professionaliteit en accreditering, zonder dat de kosten onnodig worden opgedreven. Waarbij we elkaar vertellen wat we weten, trainen in wat bijgespijkerd moet worden, de deskundigheid vergroten – zonder dat hier onnodige kosten voor gemaakt hoeven te worden.

 

 

naamaanbodinstellinghoe vaak
Wessel van Beektraining en presentaties op gebied van zelfbeschadiging, suïcidaliteit en tijdspsychologieGGZ Veenendaal4 uur per kwartaal
Test Meneervan alles en nog watGGZ Aldaar1x per dag

 

Vragen

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van een collega neemt u contact op via het contactformulier.

Contact