Wie en waarom?

Achtergrond

 

Samen delen: onze open source policy

Deelnemers aan deze website kiezen er voor zo veel mogelijk informatie te delen. Dan kan het gaan over informatie op deze website, maar ook over documenten, zoals werkboeken, formulieren, schema’s enzovoorts. Materiaal wat we gebruiken in onze behandelingen en zelf hebben gemaakt, of materiaal van anderen wat we bewerkt hebben. Dat geldt ook voor eHealth modules.

 

Waarom?

De documenten die wij voor onze behandelingen gemaakt hebben en blijven maken zijn vergoed door de belastingbetaler of premiebetaler. Wij zijn daar al voor beloond. Het is gebruikelijk in Nederland om dit soort materialen achter gesloten deuren te verbergen. Dat zorgt er voor dat alle zorgaanbieders niet alleen het wiel zelf moeten uitvinden, maar ook nog eens dat ze externe partijen daarvoor betalen, of elkaar een rekening sturen voor de dingen die ze gemaakt hebben. Dat geldt dan met name voor werkboeken, vragenlijsten en eHealth modules. Daarnaast doen al die zorgaanbieders hetzelfde als het gaat over zorgpaden, kwaliteitssystemen en andere zorg gerelateerde zaken. Wij vinden dat dat anders moet.

 

Wat is open source?

Open source (bron) of open access (toegang) betekent dat spullen vrijelijk beschikbaar zijn, om te gebruiken en verder te verbeteren. Deze benadering wordt onder andere in de software ontwikkeling (https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source) en in de wetenschap (https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_access) gebruikt om tot verbetering en doorontwikkeling te komen. Iemand maakt iets om zelf te gebruiken, een ander vindt het waardevol en gebruikt het ook en weer iemand anders past het aan en maakt het beter. Om het vervolgens weer als open source voor anderen beschikbaar te maken. Op deze manier ontstaan er goede en bruikbare therapie materialen die gratis zijn en blijven. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar ook kwaliteit verhogend. En ook nog eens gewoon eerlijk. Hoe doet u mee?

48490207

Wanneer u als hulpverlener materiaal downloadt van www.openggz.nl vragen we u uw naam achter te laten of u als deelnemer te registreren. We hebben de website openggz.nl specifiek voor dit doel gemaakt, als ‘deel en verbeter’ plek voor hulpverleners. Maar we zijn zeker ook benieuwd naar de reacties van de cliënten of patiënten die gebruik maken van dit materiaal, dus feedback of verbetering van het materiaal vanuit gebruikersperspectief is uiterst waardevol!

We hopen dat er op deze manier een openbare opslag van materiaal komt wat van hoge kwaliteit is en door iedereen gebruikt kan worden. Deze openbare opslag moet beheerd worden, geordend worden en vrij blijven van materiaal waar copy-rechten aan zijn verbonden (commercieel materiaal, zoals hoofdstukken of vragenlijsten). Wanneer er meer zorgaanbieders gaan deelnemen aan openggz.nl zal hiervoor een geschikte samenwerkingsvorm moeten worden gezocht.

 

Waarom dan registreren?

De bestanden op deze website en het forum zijn beschermd door een registratie systeem. We willen monitoren wie bestanden van de website downloaden en toevoegen en we zullen downloaders eventueel vragen zelf ook bij te dragen aan de ontwikkeling van deze website. Vanzelfsprekend geheel vrijwillig. Op die manier groeit de website tot wat het zou moeten gaan worden.

 

Meer weten?

Neem contact op met Wessel van Beek, behandelaar binnen GGZ Veenendaal, voor informatie, uitwisseling van materiaal of andere feedback via de contact pagina.