eHealth modules

Hieronder ziet u een overzicht van alle beschikbare modules. U kunt de modules selecteren op soort. Modules bestaan uit informatie, videos, geluidsfragmenten, bestanden die u kunt downloaden. Maar ook oefeningen die u kunt doen en af en toe een ‘kenniskwis’ om op een luchtige manier te zien of u het begrepen heeft.
U kunt de opdrachten of formulieren van de modules downloaden en thuis invullen, om die zo nodig met uw behandelaar te bespreken. Die kan het bestand desgewenst in uw dossier opslaan.

Binnen OpenGGZ spreken we van eHEalth modules. Een module is een samenhangend geheel van onderdelen en onderwerpen rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld Depressie. Zo’n module is opgebouwd uit hoofdstukken. Losse secties die specifiek gaan over een deelgebied. Bijvoorbeeld medicatie. Binnen zo’n hoofdstuk hebben we paragrafen gemaakt, die op één pagina staan. Op zo’n pagina staat tekst, staan plaatjes of schema’s, staat misschien een filmpje of een geluidsbestand. En er staan wellicht opdrachten, bestanden die zijn te downloaden en hier en daar een kennisquiz. Het is soms even heen en weer klikken, omdat we zo veel mogelijk voor u relevante informatie beschikbaar willen stellen.

Klik rechts onder op een pagina op ‘Markeer als voltooid’ om verder te gaan. De voltooide onderdelen staan gemarkeerd in de overzichten.

We zijn pas in het beginstadium van de ontwikkeling hier van. De inhoud en opzet zijn alleen ter indicatie van de uiteindelijke vorm.

Zelfmoord

Over suïcidaliteit, ook wel zelfdoding- of zelfmoordgedachten