eHealth

We zijn van mening dat we binnen de GGZ in Nederland een bibliotheek van eHealth aanbod zouden kunnen ontwikkelen, welke vrij toegankelijk is voor iedereen. Zorgaanbieders kunnen deze gratis inzetten en belangstellenden kunnen die, in behandeling of niet, inzien en gebruiken. De inhoud (content) van de eHealth maken we met elkaar zelf.

Om een concreter beeld te schetsen over eigen ontwikkeling van eHealth, voor algemeen en gratis gebruik, heb ik mijn ideeën alvast opgeschreven in het document  hieronder. Vanzelfsprekend, ter discussie.

Een andere optie is eHealth te maken via deze WordPress website, met hulp van een plugin als Learndash. Met de frontend plugin kan iedereen van buitenaf een module toevoegen. Deze moet dan wel door de website beheerders gecontroleerd en geplaatst worden.